Vilkår og betingelser

 

Ansvarsfraskrivelse

Du kan bruke dette nettstedet hvis du samtykker i å være underlagt følgende betingelser og vilkår og du godtar at du aksepterer og er bundet av disse betingelsene og vilkårene ved å få tilgang til, bruke eller laste ned materiell fra nettstedet.

Betalte Nett Undersokelser-nettstedet er gjort tilgjengelig som en gratis informasjonstjeneste av C2O Media Limited.

Betalte Nett Undersokelser forsøker i rimelig grad å gi nøyaktig, relevant og oppdatert informasjon på dette nettstedet. Betalte Nett Undersokelser gir ingen garantier eller fremstillinger om nøyaktigheten til informasjonen. TBetalte Nett Undersokelser skal ikke ta på seg noe ansvar for feil eller utelatelser i innholdet på dette nettstedet. Informasjonen på dette nettstedet er kun for illustrasjonsformål og hevdes ikke å være omfattende eller gi juridisk rådgivning om noe bestemt tema. All informasjon er underlagt etterfølgende variasjoner, uten forvarsel etter vårt skjønn. Dette påvirker ikke dine lovfestede rettigheter.

All tredjepartsprogramvare som kan lastes ned fra et nettsted drevet av en tredjepart, om det refereres til eller kobles til på Betalte Nett Undersokelser-nettstedet, er ansvaret til tredjeparten og ikke Top 10 Best Paid Surveys, som ikke skal ta på seg noe ansvar aller erstatningsansvar for eventuelle tap, skader, virus eller som ellers oppstår som et resultat av nedlasting av slik programvare av deg eller noen annen bruker. Merk at enhver kobling til et tredjepartsnettsted ikke betyr at vi går god for innholdet eller bruken av et slik nettsted eller varene eller tjenestene som tilbys av en tredjepart.

 

Sammendrag

Betalte Nett Undersokelser påtar seg ikke ansvar for direkte, indirekte, vilkårlige eller følgeskader eller -tap, inkludert, uten begrensning, ethvert tap av profitt, forretningsavbrudd, tap av programmer eller andre data på informasjonsbehandlingssystemet ditt eller ellers pådratt av deg eller en tredjepart som et resultat av din tilgang til eller bruk av Betalte Nett Undersokelser-nettstedet eller ethvert nettsted som er koblet til direkte eller indirekte på noen sider på Top 10 Best Paid Surveys-nettstedet. Informasjon som gis kan være ufullstendig, gammel eller unøyaktig og kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller skrivefeil. Brukere skal alltid søke juridisk rådgivning før de tar eller lar være å ta enhver beslutning.

Det er ditt ansvar å sikre at din tilgang til Betalte Nett Undersokelser-nettstedet er fritt for virus, ormer, trojanske hester og andre skadelige elementer. Top 10 Best Paid Surveys påtar seg ikke ansvar for direkte, indirekte, vilkårlige eller følgeskader eller -tap av profitt, data eller ellers pådratt av deg eller en tredjepart som et resultat av din tilgang til eller bruk av Betalte Nett Undersokelser-nettstedet eller ethvert nettsted som er koblet til direkte eller indirekte på noen sider på Betalte Nett Undersokelser-nettstedet.